proba1formPolje za unos:

Симетрала на отсечка

klikni

Ова е Java Applet креирано со користење на Геогебра од www.geogebra.org - изгледа немате инсталирано Java, ве молиме одете на www.java.com

pole za vnes

Снежана Златковска, Created with GeoGebra


Симетрала на отсечка

Polje za unos: klikni

Ова е Java Applet креирано со користење на Геогебра од www.geogebra.org - изгледа немате инсталирано Java, ве молиме одете на www.java.com

pole za vnes

Снежана Златковска, Created with GeoGebra