Со кликнување на празните квадратчиња научи кои и какви агли се формираат кога две паралелни прави ќе се пресечат со трета права(трансверзала)Назад